Sisällöt

Näin seuraat AdWords-mainonnan tuloksia

27.5.2015

bGH Uusmedia on nykyään Eeco

Olemme tuoneet vanhat kirjoituksemme bgh.fi-sivulta. Pääset tutustumaan uusimpiin sisältöihin täältä.

 

Sähköisessä markkinoinnissa puhutaan paljon tulosten tarkasta mitattavuudesta eli tiedetään tarkalleen mistä toimenpiteistä tulokset syntyvät. Mitattavuuden ansiosta pystytään välttämään vanha sanonta ”puolet markkinoinnista menee hukkaan, mutta emme tiedä kumpi puoli?”

Google AdWordsissä ja Facebookissa voidaan luoda haluttuja tuloksia/tavotteita, joita mainonnalla halutaan saavuttaa ja näin ollen mitata mainonnan tehokkuutta.

AdWordsissa tulos syntyy, kun kävijä tekee haun Googlessa, näkee mainoksesi ja klikkaa sitä siirtyen sinun nettisivuille. Tämän jälkeen hän tekee ostoksen, tilaa uutiskirjeen, jättää tarjouspyynnön tai lataa esimerkiksi pikaoppaan. Jokaisella sivulla tulisi olla tavoite, jonka perusteella tuloksia saadaan ja pystytään mittaamaan. Seuraamalla tuloksia voidaan todentaa onko markkinointi onnistunutta vai ei.

Määrittämällä konversioseurannan eli tulosten mittaamisen, pystytään seuraamaan kuinka paljon yhdelle konversiolle tulee hintaa. Kun konversioseurantaa määritetään voidaan asettaa jokaiselle halutulle konversiolle arvo. Tämä tekee mainonnan ROIn seuraamisesta helppoa, koska näemme suoraan kuinka paljon olemme joutuneet käyttämään rahaa mainontaan ja kuinka suuri tulosten arvo on. Näin kampanjoiden optimointi helpottuu ja panoksia pystytään siirtämään toimiviin kampanjoihin, jotka tuottavat tuloksia.

 

Näin määrittelet konversioiden seurannan

 

Mene AdWords-tilillesi ja valitse ylävalikosta Työkalut ja sieltä Tulokset.

 

tulokset

 

Avautuvalta sivulta klikataan +Konversio ja valitaan Verkkosivusto.

Nimi kohtaan kirjoitetaan haluttu nimi konversiolle, josta tunnistat halutun toimenpiteen helposti. Esimerkiksi ostos, uutiskirjeen tilaus tai tarjouspyyntö.

Arvo kohdassa määritetään konversion arvo. Esimerkiksi kuinka arvokas uutiskirjeen tilaus tai tarjouspyyntö on.

Lukumäärään valitaan seurataanko yksilöllisiä konversioita vai kaikkia konversioita.

Esimerkki kaikista konversioista: jos yksi mainoksen klikkaus johtaa kolmeen ostokseen, ne lasketaan kolmeksi konversioksi.

Esimerkkis yksilöllisistä konversioista: jos yksi mainoksen klikkaus johtaa kolmeen ostokseen, ne lasketaan yhdeksi konversioksi.

Konversioikkunassa määritetään ajanjakso miltä konversioita seurataan. Jos määrität konversioikkunaksi 30 päivää, niin käyttäjällä on 30 päivää aikaa suorittaa haluttu toimenpide sivuilla klikattuaan mainosta. Tämä ei tarkoita, että hänen on joka kerta klikattava mainosta vaan käyttäjä voi siirtyä sivuille muita reittejä pitkin.

Luokka kohdasta valitaan luokka johon konversio sopii parhaiten.

 

27

 

Tämän jälkeen painetaan tallenna ja jatka, jonka jälkeen tarkista asetukset, että olet laittanut ne oikein. Tältä sivulta löytyy myös konversiotagi.

Jokaiselle konversiolle tulee erillinen tagi, joka on lisättävä verkkosivuille jotta tulosten seuraaminen onnistuu. Tagin asentaminen on helppoa ja se ei juurikaan vie aikaa sivuston ylläpitäjältä. Asentaminen onnistuu myös helposti Google Tag Managerilla.

Tagi asennetaan kopioimalla koodi ja liittämällä se seurattavan (kiitos-sivu) sivun-tagien väliin ja asennus on valmis. Näin olet valmis seuraamaan AdWords-kampanjan tuloksia.

Jos olet aiemmin luonut sivuillesi tavotteita Google Analyticsin avulla, niin voit tuoda nämä tulokset suoraan AdWordsiin ja välttää ylläkäydyt vaiheet.

 

Mittaa ja kehitä

Jotta mainontaa on kannattavaa ja järkevää tehdä, on pystyttävä mittaamaan haluttuja tuloksia. AdWords tarjoaa helpon mahdollisuuden mainonnan tehokkuuden mittaamiseen ja sen käyttöönottaminen ei vaadi paljoa. Jos sinulla ei vielä ole sivuillasi tavotteita joita seuraat ja teet aktiivista mainontaa, niin olisi erittäin suotavaa laittaa seuranta toimintaan. Näin pystyt mittaamaan ja kehittämään eri markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta ja tuomaan yrityksellesi lisää rahaa.