Artikkelit

Google AdWords -avainsanojen hakutyypit

11.2.2015

bGH Uusmedia on nykyään Eeco

Olemme tuoneet vanhat kirjoituksemme bgh.fi-sivulta. Pääset tutustumaan uusimpiin sisältöihin täältä.

 

AdWords-kampanjaa tehdessä jokainen tietää, että täytyy valita avainsanat, joiden yhteydessä halutaan mainosten näkyvän. Avainsanoja valittaessa on vaihtoehtoja, joiden mukaan valitut avainsanat toimivat. On olemassa laaja haku, laajan haun muokkaus, ilmaushaku, tarkka haku ja negatiivinen haku. Avainsanaluetteloita laadittaessa ei ole väliä käyttääkö avainsanassa muotoa ”Avainsana” vai ”avainsana”, joten sinun ei tarvitse ottaa huomioon pieniä ja isoja kirjaimia.

Avainsanojen hakutyypit näkyvät avainsanalistassa seuraavilla tavoilla:

  • Avainsana
  • ”Avainsana”
  • +Avainsana
  • [Avainsana]

Hakutyyppien avulla voidaan hallita, minkälaisten hakujen yhteydessä mainokset näkyvät. Mitä laajempi hakutyyppi on, sitä enemmän mainokset saavat näyttöjä ja sitä kautta liikennettä sivuille. Mitä tarkempi hakutyyppi on, sitä osuvampia mainokset ovat mainoksen käynnistävälle haulle.

Karkeasti sanottuna laaja haku on enemmän hakuammuntaa, kun taas tarkka haku on tarkkuusammuntaa.

 

Hakutyyppien toiminta

 

Laaja haku

Laaja haku on oletus vaihtoehto, kun avainsanoja lisätään avainsanalistaan. Nimensä mukaisesti laaja haku näyttää mainoksia todella laajasti valitun avainsanan mukaan. Mainokset voivat näkyä, jos avainsana on yksi useammasta hakutermistä, hakutermin läheinen muunnelma tai Googlen mielestä termiin liittyvä. Esimerkiksi laajan haun avainsana ”Maalaustyöt” voi käynnistää mainoksen hakutermillä ”Auton lokasuojien maalaus”. Jos tarjoat kodin maalaustöitä, ei mainos ole hakijalle oleellinen. Jos hän jostain syystä vielä sattuu klikkaamaan mainostasi, joudut todennäköisesti maksamaan turhasta klikkauksesta.

Laajan haun muokkaus

Laajan haun muokkauksessa avainsanan eteen lisätään + -merkki. Tällöin mainokset näkyvät vain silloin, kun haku sisältää kaikki merkityt avainsanat tai niiden läheisiä muunnelmia. Jos avainsana on ”+maalaustyöt +helsinki”, ei mainos näy hakutermillä ”auton maalaus espoo”. Laajan haun muokkauksella mainosten näyttökerrat saattavat pienentyä, mutta niiden osuvuus hakijalle parantuu huomattavasti. Tällöin mainosten CTR parantuu, mikä parantaa mm. avainsanan laatupisteitä.

Ilmaushaku

Ilmaushaun avainsanat merkitään käyttämällä lainausmerkkejä avainsanan ympärillä, ”avainsana”. Ilmaushaku toimii hieman samalla tavalla kuin laaja haku, mutta verrattuna laajaan hakuun, ilmaushaun avainsanat vaativat, että hakutermi on lähempänä valittua avainsanaa. Esimerkiksi avainsana ”miesten kengät” voi käynnistää mainokset, jos hakutermi on Osta miesten kenkiä tai Miesten kengät netistä. Mutta hakutermi Miesten housut tai Poikien kengät ei käynnistä mainosta. Ilmaushaun käyttäminen helpottaa uusien mahdollisten avainsanojen löytämistä, mutta pitää haut oleellisina hakijoille.

Tarkka haku

Tarkka haku on nimensä mukainen, eli mainoksia näytetään vain silloin kun hakutermi täsmää avainsanan kanssa tai on sen läheinen muunnelma. Eli avainsanalla [miesten kengät] hakutermin pitää olla Miesten kengät tai Miehen kengät. Hakutermi Osta miesten kenkiä ei käynnistä mainosta.

Negatiiviset avainsanat

Lisäämällä negatiivisia avainsanoja saadaan estettyä mainosten näkyminen ei toivottujen hakutermien yhteydessä. Jos myyt tuotteita tai palveluja ja et tarjoa mitään ilmaista, on suositeltavaa lisätä avainsana Ilmainen negatiiviseksi avainsanaksi.

 

Läheiset avainsanamuunnelmat

 

Google näyttää mainoksia ilmaushaun ja tarkan haun yhteydessä valittujen avainsanojen läheisillä muunnelmilla. Läheisiä muunnelmia ovat mm. kirjoitusvirheet, monikkomuodot ja erilaiset kirjoitusasut.

Näiden suhteen on oltava tarkkana ja huolehdittava siitä, että muistaa tarkistaa mainokset käynnistävät hakutermit säännöllisesti. Google voi olettaa hakutermin olevan valitun avainsanan läheinen muunnelma, vaikka todellisuudessa se voi olla täysin ei-toivottu termi.

 

Avainsanaluettelon laadinta

 

Laadittaessa avainsanaluetteloa on suositeltavaa hyödyntää useita hakutyyppejä. Jos halutut avainsanat eivät ole täysin selvillä, aloita laajemmilla hakutyypeillä ja tarkenna hakua, sitä mukaan kun löydät toimivia avainsanoja. Laajan haun perusteella näet myös hakutermejä, jotka liittyvät hakuusi, mutta et halua näiden hakutermien käynnistävän mainoksia. Tällöin nämä avainsanat lisätään negatiivisiksi.